Planeterna i vårt solsystem

I vårt solsystem finns åtta planeter, jorden inräknad, vilka kretsar i elliptiska banor kring solen. Bilden nedan visar ett collage (ej skalenligt) med de fyra stenplaneterna, jorden, Mars, Venus och Merkurius. De andra fyra yttre planeterna är så kallade gasplaneter vars namn är Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus.

Collage med fyra av solsystemets planeter

solsystemets planeter efter avstånd från solen

I vårt solsystem finns åtta planeter, jorden inräknad, vilka är dessa i ordning från närmast till längst ifrån solen:

Tidigare räknades Pluto som den nionde och yttersta planeten, men Pluto kategoriseras numera som en dvärgplanet. Redan innan Pluto diskvalificerades som planet hade det dykt upp fler kandidater som planeter i solsystemet. Den första var Sedan som upptäcktes 2003 och blev då en stor nyhet som den tionde planeten i solsystemet. Sedna som var mindre än Pluto befann sig på ett avstånd som var tre gånger Plutos till solen och det var svårt att överhuvudtaget se solen från denna avlägsna planet.

Solsystemets planeter efter storlek

I listan finns planeterna i storleksordning (från störst till minst):

  1. Jupiter
  2. Saturnus
  3. Uranus
  4. Neptunus
  5. Jorden (Tellus)
  6. Venus
  7. Mars
  8. Merkurius

Oavsett om storleksordningen baseras på diameter eller massa blir ordningen densamma. Fast förhållanden kan skifta ordentligt beroende på om de jämförs efter storlek eller massa. Exempelvis har Jupiter en massa som är tre gånger Saturnus medan dess storlek bara är cirka 15 procent större.

Jämfört med solen är planeterna små och deras totala massa är tillsammans flera hundra gånger mindre än solens. Skillnaden är dock inte lika stor om jämförelsen i stället baseras på storlek.

Planeternas olika omloppstider

Ju längre avståndet är från solen desto längre tid tar det för en planet att avverka ett varv runt stjärnan. Listan nedan är minsta planetår till längsta:

Eftersom planeternas lutningar och ellipsernas excentricitet skiljer sig är årstidernas betingelser ibland annorlunda i jämförelse med jordens.

Collage med fyra av solsystemets planeter
Mediakälla: Datumizer, Public domain, via Wikimedia Commons

Bilden visar skalenligt de fyra inre planeternas omloppsbanor. De ljusgrå cirklarna anger skalan med avstånd på 0,5 astronomiska enheter. Se detta i en animation som visar planeterna i omloppsbanor i en sekvens som omfattar två jorddygn.

Bildkälla

Wiki commons (collage)
Himlakropp och stjärnhimmel

Planetkrockar

Att två planeter skulle kunna korsa varandra banor är uteslutet. Eller?
Planeter collage

Planeter

Fakta om hur planeter uppstår, vad som kännetecknar dem och vilka sorts planeter det finns.
Text med formel för ljusets hastighet

Månen

Satelliten som kretsar kring jorden och bland annat ger upphov till tidvatten.