Ljushastighet

Inget färdas snabbare än ljuset vars hastighet är cirka 300 tusen kilometer per sekund.

Himlakropp och stjärnhimmel

Det snabbaste i universum

Ljusets hastighet är cirka 300 000 000 meter per sekund eller för att vara exakt 299 792 458 m/s. Det kan konverteras till 299 792 kilometer per sekund eller drygt en miljard kilometer i timmen (1 079 252 849 km/h). Denna hastighet är den som gäller i vakuum då ingenting bromsar farten. I andra medium kan hastigheten minska.

C2 är den matematiska formeln för ljuset hastighet.

Det går inte att färdas fortare än ljusets hastighet på grund av fysikaliska lagar. Då ett objekt i rörelse närmar sig ljushastighet kommer det bli allt svårare (dvs. det kommer krävas allt mer energi) att öka hastigheten. Vid nära ljusets hastighet kan energi inte längre omvandlas till rörelse utan övergår till massa. Objekt som färdas just intill ljusets hastighet kommer i stället för att öka i hastighet växa sig större i massa.

Vid ljusets hastighet går tiden runtom cirka hundra gånger långsammare och rummet förvrängs. Längdkontraktion uppstår, vilket innebär att avstånd pressas ihop när tiden dilateras. Vid hastigheter nära ljusets krymper föremål för en utomstående observatör. För den som färdas så snabbt kommer avstånd framför se ut att minska.

ljusår, ljustimmar och Ljusminuter

Astronomiska avstånd är inte sällan enorma och då kan ljuset användas som längdenhet.

1 ljusår = den sträcka en ljusstråle färdas på ett år.

På kortare avstånd blir det motiverat att använda ljusminuter. Det mest kända avstånd uttryckt i ljusminuter är det mellan jorden och solen, cirka 8 ljusminuter. Om solen skulle slockna skulle det alltså först märkas på jorden åtta minuter senare.

Ljustimmar blir motiverade att använda exempelvis på långa avstånd i vårt solsystem. Det är 4 ljustimmar till den yttersta planeten Neptunus.

För interstellära och intergalaktiska avstånd används ljusår. Det är drygt 4 ljus år till den närmaste stjärnan utanför solsystemet, Proxima Centauri, och det är cirka 2,5 miljoner ljusår till den närmaste galaxen, Andromeda.

Lemniskata

Oändlighet

Lemniskata är symbolen för oändlighet.
Solen hemisfär

Solen

Med temperaturer på 15 miljoner grader och termonukleär fusioner skapas energi som ger liv på jorden och från en gul stjärna i centrum av vårt solsystem.
Månen hemisfär

Månen

Satelliten som kretsar kring jorden och bland annat ger upphov till tidvatten.
Asteroid i rymden

Asteroider

Fakta om asteroider och deras betydelse för jorden.