Universum

Kategorisering universum.

Formel av Einstein

Gravitation

Tyngdlagen och gravitationen.

Lemniskata

Oändlighet

Lemniskata är symbolen för oändlighet.
Symbol för timglas

Tid

Hur skiljer sig absolut tid och relativ tid och om hypotesen tidsresor.
Formel av Einstein

Ljushastighet

Inget färdas snabbare än ljuset.

Entropi slumpmässigt text

Entropi

Entropi beskriver tillstånd som kan röra sig från ordning till kaos.
Supernova i rymden

Supernovor

Universums mest våldsamma händelser.